Διαχείριση ιστοσελίδας

Berliner Energieagentur GmbH

Französische Str. 23

10117 Berlin

Managing Director: Michael Geißler

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 45313

USt.- Id.-Nr.: DE 157 533 924

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο της σελίδας της Κύπρου:

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Λεύκωνος 10-12  Τ.Κ. 1011

website: www.cea.org.cy

email: info@cea.org.cy

Λευκωσία, Κύπρος 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Την αποκλειστική ευθύνη γα το περιεχόμενο των ιστοσελίδων φέρουν αποκλειστικά οι συγγραφείς. Το περιεχόμενο δεν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες.

Περιεχόμενο

Ούτε η Berliner Energieagentur GmbH ούτε οι υπόλοιποι εταίροι του έργου μπορούν να εγγυηθούν σε οποιοδήποτε βαθμό, την ορθότητα, περιεκτικότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται, ούτε ότι είναι οι πιο πρόσφατες. Αξιώσεις κατά της Berliner Energieagentur GmbH ή τους συνεργάτες της, σχετικά με την υλική ή ηθική βλάβη που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση ή την μη χρησιμοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών ή / και μέσω της χρησιμοποίησης των ανακριβών ή / και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται εφ 'όσον δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένη εσκεμμένη πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους του Berliner Energieagentur GmbH ή των υπολοίπων εταίρων.

Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Η Berliner Energieagentur GmbH και οι υπόλοιποι εταίροι διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν, να συμπληρώνουν, να διαγράψουν το μέρος ή το σύνολο των σε απευθείας σύνδεση περιεχομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να ρυθμίζουν δημοσιεύσεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς και να αφαιρούν το περιεχόμενο στο σύνολό του για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ή και μόνιμα.

Παραπομπές & συνδέσεις

Η Berliner Energieagentur GmbH και οι συνεργάτες της είναι μόνο υπεύθυνοι για τις άμεσες ή έμμεσες αναφορές σε εξωτερικές ιστοσελίδες ( "δεσμούς" ) , οι οποίες δεν ελέγχονται από την Berliner Energieagentur GmbH και τους εταίρους , όπου η Berliner Energieagentur GmbH και οι συνεργάτες γνωρίζουν το περιεχόμενο και είναι τεχνικά δυνατό , και όπου για την Berliner Energieagentur GmbH είναι πραγματικά και εύλογα ικανό , να διακόψει τη χρήση του παράνομου περιεχομένου .

Η Berliner Energieagentur GmbH και οι συνεργάτες της επιθυμούν να δηλώσουν ότι κανένα παράνομο περιεχόμενο δεν αναγνωρίστηκε σε οποιαδήποτε σύνδεση ή συνδεδεμένη ιστοσελίδα στο σημείο της συμπερίληψης του εν λόγω δεσμόού. Στην περίπτωση του τρέχοντος και μελλοντικού σχηματισμού των σχετικών χώρων , η Berliner Energieagentur GmbH ή συνεργάτες του δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη , ούτε έχουν κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου των εν λόγω τόπων. Ως εκ τούτου, η Berliner Energieagentur GmbH και οι συνεργάτες της αποποιούμαστε ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των συνδεδεμένων περιοχών που άλλαξαν μετά από την περίληψή τους στις ιστοσελίδες αυτές. Ο καθορισμός αυτός ισχύει για όλες τις συνδέσεις και τις παραπομπές μέσα στην υπηρεσία Διαδικτύου . Ο πάροχος περιεχομένου της αναφερόμενης σελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παράνομο, ανακριβές ή ελλιπές περιεχόμενο και ειδικότερα για τη ζημιά που προκαλείται από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται .

Προστασία Δεδομένων

Στο μέτρο που είναι δυνατό να εισαχθούν προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα που σχετίζονται με την εργασία στις ιστοσελίδες (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), η δημοσίευση οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών από το χρήστη συμβαίνει σε ρητώς εθελοντική βάση.

Η χρήση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, δημοσιευμένα στοιχεία επαφών, καθώς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, μέσω τρίτων, για την αποστολή των δεδομένων αυτών όχι συγκεκριμένα και ρητώς ζητούμενων δεν επιτρέπεται. Διατηρούμαι το δικαίωμα να προβούμε σε νομικά βήματα ενάντια στον αποστολέα του λεγόμενου «spam-mail »σε παραβάσεις ενάντια σε αυτήν την απαγόρευση.

Νέα

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2014

2014-07-30 AND_3486

Περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας κρατά ενήμερους σε θέματα πράσινων συμβάσεων.

Εγγραφή

Λήψη αρχείων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία υπολογισμού.

Μεταφερθείτε στην περιοχή λήψης αρχείων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?