Το έργο Buy Smart+ ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. 

Γραφείο Υποστήριξης Προμηθειών

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων συμβάσεων. >>>πληροφορίες

Ελλάδα: Εταίρος έργου

Πράσινες Συμβάσεις

Πράσινες ονομάζονται οι συμβάσεις που αναφέρονται σε προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Προχωρώντας σε πράσινες συμβάσεις οι φορείς του δημοσίου τομέα όχι μόνο δίνουν το καλό παράδειγμα αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν την αγορά. Το σύνολο των δημόσιων συμβάσεων στην Ε.Ε. (συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων τόσο του στενού δημόσιου τομέα όσο και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας) ανέρχεται σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το 19% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό ποικίλει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και κυμαίνεται μεταξύ 11% και 20% του ΑΕΠ τους. Συνεπώς, επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που σέβονται το περιβάλλον, με άλλα λόγια αξιοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη, οι φορείς του δημοσίου συμβάλλουν άμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση περιβαλλοντικά αποδοτικών προϊόντων λειτουργεί ως κίνητρο για τους προμηθευτές και τους ενθαρρύνει ν’ αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις σύγχρονες ποιοτικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η ζήτηση καινοτόμων προϊόντων τους βοηθάει να κρατούν ψηλά το ρυθμό καινοτομίας σ’ ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στις πράσινες δημόσιες συμβάσεις η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται βάσει του «κόστους καθ’ όλο τον κύκλο ζωής» (κόστος αγοράς, λειτουργικό κόστος και κόστος διάθεσης μετά το τέλος του «κύκλου ζωής») και όχι μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής. Αν και πιθανόν να έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς, τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μπορούν μακροπρόθεσμα ν’ αποδειχτούν φθηνότερα. Κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στον ακριβή προσδιορισμό του κόστους «καθ’ όλο τον κύκλο ζωής», λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως την κατανάλωση ενέργειας, το κόστος αγοράς των υλικών και το κόστος συντήρησης. Η σύναψη πράσινων συμβάσεων κάνουν σαφή και κατανοητή στους προμηθευτές, τους καταναλωτές και γενικότερα στην κοινωνία, την πολιτική και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ένας φορέας ή εταιρεία στον τομέα των προμηθειών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για φορείς και εταιρείες των οποίων οι προμήθειες χρηματοδοτούνται πλήρως ή μερικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι πράσινες προμήθειες συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μειώνοντας τις εκπομπές τοξικών ουσιών και αερίων του θερμοκηπίου. Πράγματι, επιλέγοντας πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες, βοηθάμε στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Επιπλέον, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Οι προμήθειες αποτελούν επίσης ισχυρό εργαλείο, το οποίο τόσο οι δημόσιες υπηρεσίες όσο και οι ιδιωτικές εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να ελαττώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που παράγουν κατά τη λειτουργία τους και έτσι να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.Νέα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

2013-12-10

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας παρέχει πληροφόρηση για θέματα πράσινων προμηθειών.

Εγγραφείτε

Λήψεις

Εδώ μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων και γενικότερα να λάβετε πρακτική βοήθεια για θέματα πράσινων προμηθειών.

Μετάβαση στην περιοχή λήψεων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?