Το έργο Buy Smart+ ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. 

Γραφείο Υποστήριξης Προμηθειών

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων συμβάσεων. >>>πληροφορίες

Ελλάδα: Εταίρος έργου

Σήμανση

Η Ε.Ε. ανέπτυξε δύο  συμπληρωματικά εργαλεία μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τα προϊόντα: Σήματα για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να επηρεάζουν τις αποφάσεις αγορών τους (όπως π.χ. συστήματα σήμανσης για οικιακές συσκευές), και προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης) που επιβάλλονται από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού των προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία για τα Προϊόντα που Καταναλώνουν Ενέργεια (Π.Κ.Ε.).

Τα ενεργειακά σήματα και τα ενεργειακά πιστοποιητικά προϊόντων είναι εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αποφασίσει για το προϊόν που θέλει να αγοράσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη την ενεργειακή απόδοση του. Ωστόσο, με την αύξηση του αριθμού των ενεργειακών σημάτων (για τις συσκευές, τα κτίρια, την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα καθαρά οχήματα) δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης στους αγοραστές και στους τελικούς χρήστες. Στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα ενεργειακά σήματα, που βοηθούν τον καταναλωτή να τα κατανοήσει.

Τα κριτήρια της ενεργειακής σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους διαγωνισμούς προμηθειών.

Σήμανση

περισσότερα

Ενεργειακή σήμανση κτιρίων

περισσότερα

Νέα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

2013-12-10

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας παρέχει πληροφόρηση για θέματα πράσινων προμηθειών.

Εγγραφείτε

Λήψεις

Εδώ μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων και γενικότερα να λάβετε πρακτική βοήθεια για θέματα πράσινων προμηθειών.

Μετάβαση στην περιοχή λήψεων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?