Το έργο Buy Smart+ ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. 

Γραφείο Υποστήριξης Προμηθειών

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων συμβάσεων. >>>πληροφορίες

Ελλάδα: Εταίρος έργου

Το Έργο

Το έργο Buy Smart+ ευελπιστεί να ενισχύσει τη σύναψη πράσινων συμβάσεων σε 7 Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που έχουν ήδη εμπειρία στον τομέα αυτό, καθώς και να μεταφέρει σχετική τεχνογνωσία σε άλλα 8 Κράτη Μέλη. Έμφαση δίνεται στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στα πλαίσια του έργου, θα δημιουργηθούν Γραφεία Υποστήριξης σε 15 χώρες, τα οποία και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, καλές πρακτικές και χρήσιμα εργαλεία στην εθνική γλώσσα. Τα εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές οδηγίες για έξι κατηγορίες προϊόντων (π.χ. κριτήρια από την εργαλειοθήκη των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ)), εργαλεία για τον υπολογισμού του κόστους καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκπαίδευση και η συμβουλευτική στήριξη των στελεχών των γραφείων προμηθειών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται να συμβάλει στην εξάπλωση των πράσινων συμβάσεων. Επιπλέον, οι πιλοτικές εφαρμογές σύναψης πράσινων συμβάσεων, που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καλές πρακτικές.

Οι κύριες δράσεις του έργου είναι:

  • Δημιουργία 15 εθνικών «Γραφείων Υποστήριξης», τα οποία θα παρέχουν οδηγίες και τεχνογνωσία για σύναψη πράσινων συμβάσεων.
  • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους υπευθύνους προμηθειών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  • Χρήση συνεργατικών μεθόδων (twinning) για την αποτελεσματικότερη μεταφορά τεχνο-γνωσίας μεταξύ των εταίρων του έργου.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο πιλοτικές εφαρμογές σύναψης πράσινων συμβάσεων. Σύναψη συμβάσεων για προμήθεια προϊόντων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, στις πιο προηγμένες χώρες.
  • Αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών πράσινων συμβάσεων.
  • Πολιτικές προτάσεις για την αναθεώρηση των «Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης» τον Ιούνιο του 2014.

Το έργο Buy Smart+ υλοποιείται με τη στήριξη του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe).Νέα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

2013-12-10

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας παρέχει πληροφόρηση για θέματα πράσινων προμηθειών.

Εγγραφείτε

Λήψεις

Εδώ μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων και γενικότερα να λάβετε πρακτική βοήθεια για θέματα πράσινων προμηθειών.

Μετάβαση στην περιοχή λήψεων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?