Бюро за помощ

Ползвайте безплатна консултация и професионално обучение тук

Бюлетин

Превозни средства

Транспортът е необходима съставна част от нашето общество и от нашия живот. Тя представлява важен стълб на икономическoтo ни богатство. Но не трябва да се пренебрегва, че движението по пътищата допринася много за емисиите газове, замърсители на въздуха и климата. Въпреки постоянния техническия прогрес, остава необходимостта от действия в областта на товарния и пътнически транспорт.

На 23 април 2009г. Европейската общност прие Закон за директивата за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (2009/33/ЕО), която задължава купувачите на публичните власти да разгледат екологичните показатели и критериите за ефективност при закупуване на превозни средства. Отделно от потреблението на енергия, от 4 декември 2010г. при решението за покупка трябва да бъдат взимани предвид и емисиите на CO2, азотни оксиди и частици, причинени от използването на превозни средства по време на целия им жизнен цикъл.

В автомобилния сектор, не е бил въведен до сега етикет за ефективност като тези, които са добре установени в сектор електрически уреди (напр. A + за хладилник) , защото разликите по отношение на сравнимост между различните превозни средства са прекалено големи. Въпреки това, има няколко други полезни идентификатори за възлагане на обществени поръчки за "чисти превозни средства".

Освен това, е въведен етикет за гуми, който се прилага от ноември 2012 година.

Новини

Пети брой на бюлетин BuySmart+

2014-10-31

Излезе петият брой на бюлетина на проект BuySmart+. Можете да го свалите от тук: Повече

Бюлетин

нашият бюлетин Ви информира по въпросите за "зелените" поръчки.

Регистриране

Материали

Тук може да намерите практическа помощ като указания и изчислителни програми за свободно сваляне.

Изтегляне на материали

Вход

Вход

Members Login Form


Forgot your password?