Зелени поръчки

      Зелените поръчки са процес, при който купувачите се стремят да поръчат стоки, услуги и работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнения цикъл, в сравнение със стоки, услуги и работи със същата основна функция, които иначе биха били поръчани.

     Зелените поръчки дават пример и влияят на пазара. Общо в ЕС  покупките на стоки, услуги и държавно обществено строителство или комунални услуги  се оценяват на около 19% от брутния вътрешен продукт на Съюза или 2 трилиона евро. Значението им варира значително за страните-членки - между 11% and 20% от техния брутен вътрешен продукт. Използвайки покупателната сила с избирането на стоки и услуги, които щадят околната среда, купувачите могат да допринесат значително за устойчиво развитие. Редовното търсене на екологични продукти ще мотивира доставчиците да предлагат повече продукти и услуги, които отговарят на съвременните изисквания за качество и опазване на околната среда. За компаниите Зелените поръчки ще станат една от главните възможности за поддържане темпото на иновации достатъчно високо в постоянно променящия се свят.

      В зелените поръчки изборът на оферти е на база на оценка на целия жизнен цикъл (покупка, работа, изхвърляне), а не само на най-ниската цена. Въпреки, че може да бъдат по-скъпи в момента на покупката, екологично чистите продукти могат да се окажат по-евтини в дългосрочен план. Изчислителни инструменти помагат да се определи точно цената на жизнения цикъл, включвайки различни показатели като електроенергия, доставка на материали и цени за поддръжка. Процедурата по Зелени поръчки правят ясни и разбираеми решенията за възлагане и приложените критерии за доставчиците, клиентите и обществото. Това е особено важно за институции и фирми, в които покупките са частично или напълно финансирани от държавата.

      Зелените поръчки помагат да се решат проблемите на околната среда чрез намаляване на емисиите опасни и парникови газове. С избора на зелени продукти и услуги се отделят по-малко опасни вещества и се съхраняват природни ресурси. Намаляването на въздействието върху околната среда допринася за по-малко здравословни щети. Поръчките са също мощен инструмент, който обществените органи и фирмите могат да използват за намаляване на емисиите си въглероден двуокис CO2 и да допринасят в борбата с климатичните промени.

Новини

Пети брой на бюлетин BuySmart+

2014-10-31

Излезе петият брой на бюлетина на проект BuySmart+. Можете да го свалите от тук: Повече

Бюлетин

нашият бюлетин Ви информира по въпросите за "зелените" поръчки.

Регистриране

Материали

Тук може да намерите практическа помощ като указания и изчислителни програми за свободно сваляне.

Изтегляне на материали

Вход

Вход

Members Login Form


Forgot your password?