• bild2

    This project was completed in September 2014.

    For up-to-date information please visit the website of the new project Green ProcA: gpp-proca.eu

Helpdesk

Get consultation and professional trainings here.

Зелени поръчки

      Зелените поръчки са процес, при който купувачите се стремят да поръчат стоки, услуги и работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнения цикъл, в сравнение със стоки, услуги и работи със същата основна функция, които иначе биха били поръчани.

     Зелените поръчки дават пример и влияят на пазара. Общо в ЕС  покупките на стоки, услуги и държавно обществено строителство или комунални услуги  се оценяват на около 19% от брутния вътрешен продукт на Съюза или 2 трилиона евро. Значението им варира значително за страните-членки - между 11% and 20% от техния брутен вътрешен продукт. Използвайки покупателната сила с избирането на стоки и услуги, които щадят околната среда, купувачите могат да допринесат значително за устойчиво развитие. Редовното търсене на екологични продукти ще мотивира доставчиците да предлагат повече продукти и услуги, които отговарят на съвременните изисквания за качество и опазване на околната среда. За компаниите Зелените поръчки ще станат една от главните възможности за поддържане темпото на иновации достатъчно високо в постоянно променящия се свят.

      В зелените поръчки изборът на оферти е на база на оценка на целия жизнен цикъл (покупка, работа, изхвърляне), а не само на най-ниската цена. Въпреки, че може да бъдат по-скъпи в момента на покупката, екологично чистите продукти могат да се окажат по-евтини в дългосрочен план. Изчислителни инструменти помагат да се определи точно цената на жизнения цикъл, включвайки различни показатели като електроенергия, доставка на материали и цени за поддръжка. Процедурата по Зелени поръчки правят ясни и разбираеми решенията за възлагане и приложените критерии за доставчиците, клиентите и обществото. Това е особено важно за институции и фирми, в които покупките са частично или напълно финансирани от държавата.

      Зелените поръчки помагат да се решат проблемите на околната среда чрез намаляване на емисиите опасни и парникови газове. С избора на зелени продукти и услуги се отделят по-малко опасни вещества и се съхраняват природни ресурси. Намаляването на въздействието върху околната среда допринася за по-малко здравословни щети. Поръчките са също мощен инструмент, който обществените органи и фирмите могат да използват за намаляване на емисиите си въглероден двуокис CO2 и да допринасят в борбата с климатичните промени.

Newsletter

Our newsletter keeps you informed about green procurement issues.

Subscribe

Downloads

Here you can find practical help like guidelines and calculation tools for free download.

Get to download area

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?