Бюро за помощ

Ползвайте безплатна консултация и професионално обучение тук

Бюлетин

Материали

Тук можете да намерите инструменти за зелени поръчки за следните продуктови групи:

  • Строителни елементи
  • Домакински уреди
  • Осветление
  • Офис оборудване
  • Превозни средства

      Изтеглете информационен флаер "Buy Smart+", за да получите основна информация за проекта и зелените поръчки или поискайте копие на собствения си език от местната точка за контакт на проекта.   

Материалите се предоставят за всеки продукт поотделно. Моля, изберете продуктова група от лявата страна.

Насоки

       Насоките "поръчки и опазване на климата" са предназначени за публичните и частните организации за възлагане на зелени поръчки и предлагат подкрепа в екологичен аспект при  решенията за купуване.

       Като въвеждане в "зелени" поръчки препоръчваме използването на "Наръчник за зелени покупки". Допълнителна информация може да намерите сайта на Европейската комисия (търсете превода на български): 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm

Критерии

       Ние препоръчваме използването на критериите на инструментариума GPP (за  Зелени  Поръчки ЗОП), разработени от Европейската комисия, които могат лесно да бъдат въведени в тръжните документи (търсете превода на български):

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

       Разработени са критерии за следните продуктови групи/ услуги:

1. Копирна и графична хартия
2. Почистващи продукти и услуги
3. Офис оборудване
4. Строителство
5. Превоз
6. Мебели
7. Електричество
8. Храни и кетъринг услуги
9. Текстилни изделия
10. Градинарски продукти и услуги
11. Прозорци, остъклени врати и люкове
12. Топлоизолация
13. Твърди подови настилки
14. Стенни панели
15. Комбинирана топлинна и електрическа енергия
16. Пътно строителство и пътни знаци
17. Улично осветление и светофари
18. Мобилни телефони
19. Вътрешно осветление

 Инструменти за изчисление

       Изчислителните инструменти помагат на купувача при изчисляване на разходите за жизнения цикъл и оценка на най-икономичното предложение, отчитайки съответните енергийни  критерии. Те се предоставят като документи на Excel и могат да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди.
Това е общ инструмент за изчисляване за продукти, използващи електроенергия:

Изтеглете инструмента за изчисление на цената на жизнения цикъл

Модули за обучение

       Модулите за обучение предлагат кратък преглед на различните продуктови групи и помагат за провеждане на обучението. Те се предоставят като pdf документи.

Политики на закупуване

       С изпълнение на критериите за енергийна ефективност в политиките на покупки от институциите може да се постигне дълготраен ефект на енергийно ефективни доставки. Тези политики на покупки включват минимални стандарти за доставка на офис оборудване, домакински уреди, осветление, превозни средства, както и "зелена" електроенергия. Правилникът може лесно да се интегрира във вече съществуващите политики за покупка. Предвидена е също алтернатива с по-високи стандарти за опазване на околната среда. Използваните критерии се отнасят за екологични етикети, които се преоценяват редовно. На разположение е Word версия на документа, като по този начин можете да го промените индивидуално.

Новини

Пети брой на бюлетин BuySmart+

2014-10-31

Излезе петият брой на бюлетина на проект BuySmart+. Можете да го свалите от тук: Повече

Бюлетин

нашият бюлетин Ви информира по въпросите за "зелените" поръчки.

Регистриране

Материали

Тук може да намерите практическа помощ като указания и изчислителни програми за свободно сваляне.

Изтегляне на материали

Вход

Вход

Members Login Form


Forgot your password?