Бюро за помощ

Ползвайте безплатна консултация и професионално обучение тук

Бюлетин

2012-10-01

Добре дошли в сайта на проект Buy Smart+

Проектът Buy Smart+ (Купувай мъдро+), финансиран от европейската програма "Интелигентна енергия за Европа", предлага безплатна консултация и информация за Зелените обществени поръчки.


     Основната стратегическа цел на проекта е да се увеличи делът на енергоефективните поръчки в Европа. Това ще доведе до по-голямо влияние върху пазара и следователно подкрепа на производството и използването на енергоефективни стоки и услуги.

      Радваме са да продължим нашата дейност от март 2012г. за подкрепа на прилагането на Зелените обществени поръчки с проекта Buy Smart+.

     Проектът е адресиран едновременно към частните компании и към обществените органи. Освен отговори на общи въпроси, ние предлагаме инструменти за обществени поръчки за продуктовите групи строителни елементи, зелена електроенергия, домакински уелектроуреди, осветление, офис оборудване и превозни средства.

     Моля, посетете нашия национален сайт за конкретна информация. Проектът Buy Smart+ предлага:

Публикуван доклад представя резултатите на предшественика Buy Smart и дава преглед на вече взетите мерки.

Бюлетин

нашият бюлетин Ви информира по въпросите за "зелените" поръчки.

Регистриране

Материали

Тук може да намерите практическа помощ като указания и изчислителни програми за свободно сваляне.

Изтегляне на материали

Вход

Вход

Members Login Form


Forgot your password?