Povezave

Zakonodaja RS o javnem naročanju (ZJN-2, ZJNVETPS)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO4298.html

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO4299.html

Koristne informacije za javno naročanje, Ministrstvo RS za finance

http://www.mf.gov.si/slov/javnar/izvlecki_nova_zak.htm

Portal javnih naročil, Uradni list RS

http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

Akcijski načrt za zeleno javno naročanje 2009 - 2012, Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve

http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/javna_narocila/27_sv_-_zeleno_JN.pdf

Predlog Uredbe o zelenem javnem naročanju, Ministrstvo RS za finance

http://www.mf.gov.si/slov/javnar/predpisi_predlogi.htm

EU: Green Public Procurement

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Evropska komisija o javnem naročanju:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement

Direktiva 2004/17/EC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT

Direktiva 2004/18/EC:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:EN:NOT

Direktiva o okoljsko primerni zasnovi:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:EN:PDF

IEE Buy Smart:

http://www.buy-smart.info

Zbirka statističnih podatkov o zelenih javnih naročilih v EU

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/statistical_information.pdf

Novice

2010-02-05

BS+ na EUSEW 2014 več

Novice

Novice prinašajo najrazličnejše informacije o zelenem naročanju.

Prijava na novice

Naloži

Tu so na voljo brezplačna podporna gradiva kot npr. vodniki in računska orodja.

Povezava do brezplačnih gradiv

Prijava

Prijava

Obrazec za prijavo


Ste pozabili geslo?