Informationsmaterial

Länkarna till vänster leder till föregångarprojektets informationsmaterial.

Att ladda ner, BuySmart+

Utbildningspaket i grön upphandling 


Grön upphandling i Europa. Allmänt

Grön upphandling i Europa. Introduktion

Grön upphandling Belysning

Grön upphandling Byggkomponenter

Grön upphandling Fordon

Grön upphandling Grön el

Grön upphandling Hushållsapparater

Grön upphandling Kontorsutrustning/IT

Beräkningsverktyg

Livscykelkostnad för lampor

Livscykelkostnad för gatubelysning

För beräkningsverktyg LCC till övriga produktgrupper, se länkar längst ner på den här sidan.

_________________________________________

Att ladda ner från föregångarprojektet BuySmart

I broschyren Buy-Smart presenteras enkelt hur man med hjälp av riktlinjerna och beräkningshjälpmedlen kommer igång med grön upphandling.

Buy-Smart broschyr
I menyn till vänster hittar du upphandlingsverktyg för följande produkter: Byggmaterial, Grön el, Belysning, Kontorsutrustning, Fordon

Riktlinjer - Guidelines

Riktlinjerna "Upphandling och klimat" är avsedda för offentlig och privat upphandling och erbjuder stöd i att använda ekologiska aspekter i upphandlingar. De allmänna riktlinjerna ger en introduktion till konkurrens och anbudsförfaranden. I de olika produktgruppernas guider finns teknisk och energirelaterad information liksom särskilda kriterier för upphandling beskriven.

Datablad-upphandling

databladen stödjer köparen genom att integrera energirelevanta kriterier i upphandlingsprocessen. De kan användas direkt för upphandling och finns som Word-dokument. Kriterier för kända energi- och miljömärkningar utgör den tekniska basen för dem.

Beräkningshjälpmedel

Beräkningshjälpmedlen hjälper köparen att beräkna livscykelkostnaderna och utvärdera det med ekonomiska alternativet i fråga om energirelevanta kriterier. De tillhandahålls som Excel-dokument.

Inköpspolicy

Genom att införa energieffektivitetskriterier i företagets inköpspolicy uppnås en långvarig effekt av energieffektiv upphandling. Buy Smarts inköpspolicy innefatta miniminormer för upphandling av kontorsutrustning, hushållsmaskiner, belysning, fordon samt grön el och kan enkelt integreras i redan existerande inköpspolicy. Ett alternativ med ännu högre miljökrav ingår också. En word version av dokumentet finns tillgänglig, så du kan anpassa det efter egna krav.

Utbildningspaket

Utbildningspaketen ger en sammanfattad översikt över de olika produktgrupperna och ger hjälp till att genomföra utbildningar. De tillhandahålls som pdf-dokument.  

BuySmart-Guideline-allmän-SE

BuySmart-Utbmtrl-allmän-SE


LCC-kalylering-allmän-SE

» Belysning

» Grön el

» Kontorsutrustning / IT

» Fordon

» Byggkomponenter

Nyheter

Läs mer om Buy Smart+ och grön upphandling

2014-09-25

Mer

Nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev om grön upphandling.

Prenumerera

Publikationer

Här finns riktlinjer, beräkningsverktyg och annat som du kan ha nytta av.

Ladda ner här

Login

Login

Medlem-loginformulär


Glömt ditt lösenord?