Το έργο Buy Smart+ ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. 

Γραφείο Υποστήριξης Προμηθειών

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων συμβάσεων. >>>πληροφορίες

Ελλάδα: Εταίρος έργου

Λήψεις αρχείων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και εργαλεία για την προμήθεια προϊόντων των ακόλουθων 6 κατηγοριών:

 • Δομικά στοιχεία
 • Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια
 • Οικιακές Συσκευές
 • Φωτισμός
 • Γραφειακός εξοπλισμός
 • Οχήματα

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου "Buy Smart+ The Helpdesk for Purchasers" για να λάβετε βασικές πληροφορίες για το έργο BuySmart+ και τις πράσινες συμβάσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη πράσινων συμβάσεων, επιλέξτε την κατηγορία προϊόντων που σας ενδιαφέρει από το μενού στην αριστερή πλευρά της ιστοσελίδας.


Οδηγοί

Το έργο BuySmart+ ανέπτυξε Οδηγούς για κάθε μία από τις παραπάνω έξι κατηγορίες προϊόντων, με σκοπό να παρέχει βοήθεια τόσο στις αναθέτουσες αρχές του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σχετικά με τη χρήση περιβαλλοντικών (ενεργειακά αποδοτικών) κριτηρίων κατά τη σύναψη συμβάσεων.

Ως μια γενική εισαγωγή για τις πράσινες συμβάσεις προτείνεται το «Εγχειρίδιο Πράσινων Αγορών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm


Κριτήρια

Η εργαλειοθήκη της Ε.Ε. για τις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» περιέχει μία σειρά από πράσινα κριτήρια, τα οποία μπορούν εύκολα να ενταχθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών (έγγραφα διαγωνισμών)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Η εργαλειοθήκη περιέχει κριτήρια για τις ακόλουθες 19 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:

 1. Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής
 2. Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού
 3. Γραφειακός εξοπλισμός πληροφορικής
 4. Κατασκευές
 5. Μεταφορές
 6. Επίπλωση
 7. Ηλεκτρική ενέργεια
 8. Υπηρεσίες επισιτισμού και τροφοδοσίας
 9. Κλωστοϋφαντουργία
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής
 11. Υαλοπίνακες (παράθυρα, γυάλινες πόρτες και φεγγίτες)
 12. Θερμομόνωση
 13. Σκληρές επενδύσεις δαπέδου
 14. Τοιχοπετάσματα (πάνελ τοίχου)
 15. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (Σ.Η.Θ.)
 16. Οδοποιία και οδική σήμανση
 17. Φωτισμός οδών και σηματοδότηση
 18. Κινητά τηλέφωνα
 19. Εσωτερικός φωτισμός


Εργαλεία υπολογισμού

Το έργο BuySmart+ ανέπτυξε μία σειρά από εργαλεία υπολογισμού, με σκοπό να βοηθήσει τους αγοραστές ν’ αξιολογήσουν τις προσφορές βάσει του κόστους καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προς προμήθεια προϊόντων (προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια). Τα εργαλεία παρέχονται υπό μορφή εγγράφων excel και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν ανάλογα με τον τύπο της προμήθειας και τις ανάγκες κάθε αγοραστή.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε τη γενική μορφή του υπολογιστικού εργαλείου:

Εργαλείο υπολογισμού κόστους κύκλου ζωής προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια


Εκπαιδευτικές ενότητες

Το έργο BuySmart+ έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό, υπό μορφή παρουσιάσεων, για έξι κατηγορίες προϊόντων. Το υλικό αυτό παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε μία κατηγορία προϊόντων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό σε μορφή PDF.


Πολιτικές προμηθειών

Η ενσωμάτωση ενεργειακών κριτηρίων στην πολιτική προμηθειών ενός οργανισμού, μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμα ενεργειακά οφέλη. Τα ενεργειακά κριτήρια μπορεί να έχουν τη μορφή ελάχιστων προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, φωτισμού, οχημάτων και πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στις ήδη υπάρχουσες πολιτικές προμηθειών. Επιπλέον, τα κριτήρια μπορούν ν’ απαιτούν συμμόρφωση με υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Περαιτέρω συμβουλές για ενεργειακά αποδοτικές πολιτικές προμηθειών, μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:

Πολιτικές Προμηθειών

Νέα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

2013-12-10

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας παρέχει πληροφόρηση για θέματα πράσινων προμηθειών.

Εγγραφείτε

Λήψεις

Εδώ μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων και γενικότερα να λάβετε πρακτική βοήθεια για θέματα πράσινων προμηθειών.

Μετάβαση στην περιοχή λήψεων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?