Primeri dobre prakse

Pimerov dobre prakse zelenega naročanja je iz dneva v dan več. Gre za oblikovanje meril za ocenjevanje ponudb skladno z zelenimi načeli (energija, okolje, vseživljenjski stroški). Na projektnih straneh Buy Smart je zbrano že veliko število primerov dobre prakse iz držav partneric projekta. Baza teh primerov se bo stalno dopolnjevala.

Praviloma so primeri dobre prakse predstavljeni v nacionalnem jeziku države iz katere izhaja konkretni primer in v angleškem jeziku.

Zbirko vseh primerov najdete na: http://www.buy-smart.info/good-practice-examples/good-practice-examples3

Novice

2010-02-05

BS+ na EUSEW 2014 več

Novice

Novice prinašajo najrazličnejše informacije o zelenem naročanju.

Prijava na novice

Naloži

Tu so na voljo brezplačna podporna gradiva kot npr. vodniki in računska orodja.

Povezava do brezplačnih gradiv

Prijava

Prijava

Obrazec za prijavo


Ste pozabili geslo?