Friskrivningsklausul

Den svenska delen av webbplatsen drivs av:

Energikontor Sydost AB Framtidsvägen 10A 351 96 Växjö

VD: Ulf Hansson

Ansvarig för svenska webbplatsens innehåll:

Daniel Uppsäll

E-post: daniel.uppsall@energikontorsydost.se

Telefon: +46 (0)768-61 70 00

För tekniska frågor som gäller webbplatsen, kontakta:

E-post: v.huebner@berliner-e-agentur.de

Innehållet har tagits fram av:

Projektpartner i Buy Smart+

Webbprogrammering och design:

Digramm Media GmbH

Webbanalys med Piwik

Webbplatsen använder Piwik, en open sourcemjukvara för webbanalys. Piwik använder cookies, textfiler som placeras i din dator för att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen om hur du använder webbplatsen som skapas av cookien (inklusive din IP-adress som anonymiseras innan den lagras) lagras på tjänsteleverantörens server i Tyskland. Du kan neka till användning av cookies genom inställningar i din webbläsare, men det kan påverka så att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Friskrivningsklausul

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen

Webbplatsens innehåll

Berliner Energieagentur GmbH eller deras partner kan inte i någon omfattning garantera att den anslagna informationen är korrekt och fullständig, ej heller kvaliteten på den, eller att den är aktuell. Skadeståndsanspråk gentemot Berliner Energieagentur GmbH eller deras partner, avseende materiell eller ickemateriell skada orsakad av användning eller icke-användning felaktig och/eller ofullständig information, är uteslutna såvida det inte bevisligen föreligger avsikt eller grov försumlighet från Berliner Energieagentur GmbH:s eller deras partners sida.

Alla erbjudanden kan ändras och är ej bindande. Berliner Energieagentur GmbH och deras partner förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen, eller att justera det publicerade på annat sätt, och likaså att ta bort hela innehållet på webbplatsen för vilken tidsperiod som helst, även permanent.

Länkar och hänvisningar

Berliner Energieagentur GmbH och deras partner ansvarar enbart för direkt eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser, s.k. länkar, som ej kontrolleras av Berliner Energieagentur GmbH och deras partner, där Berliner Energieagentur GmbH och deras partner är medvetna om innehållet och det är tekniskt möjligt, och där det för Berliner Energieagentur GmbH är faktiskt och rimligt möjligt att upphöra med användningen av olagligt innehåll.

Berliner Energieagentur GmbH och deras partner vill deklarera att inget olagligt innehåll upptäcktes på någon länk eller kopplad webbsida vid tidpunkten då länken inkluderades. I händelse av nuvarande eller framtida utformning av relaterade webbplatser tar Berliner Energieagentur GmbH eller deras partner inte på sig någon form av ansvar, ej heller har Berliner Energieagentur GmbH eller deras partner någon form av kontroll över innehållet på sådana webbplatser. Berliner Energieagentur GmbH och deras partner avskriver sig därför uttryckligen all form av ansvar för innehållet på alla länkade/kopplade webbplatser som förändrats efter att länken togs med. Detta som fastställts gäller för alla länkar och hänvisningar inom internettjänsten. Den som levererar innehållet på webbsidan eller webbplatsen som hänvisas till är ensam ansvarig för olagligt, felaktigt och ofullständigt innehåll, och i synnerhet för skada som förorsakas av användning eller icke-användning av informationen som presenteras.

Rättigheter för bilder och varumärken samt författares upphovsrätt

Berliner Energieagentur GmbH och projektpartner strävar efter att använda sin egen grafik och text, iaktta upphovsrätt för grafik och text, eller använda licensfri grafik och text. Allt som visas på webbplatsen gällande tredje part är utan undantag underkastat respektive ägares villkor och bestämmelser för varumärken och upphovsrätt. Det kan inte antas när ett eller flera varumärken enbart omnämns, att dessa inte är skyddade av tredje part.

Upphovsrätten för publicerad grafik, texter och objekt som skapats av Berliner Energieagentur GmbH och partner, förbehålles Berliner Energieagentur GmbH eller deras partner. Mångfaldigande av sådan grafik och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten om det inte specifikt tillåts av Berliner Energieagentur GmbH och deras partner.

Dataskydd

I den utsträckning personlig eller arbetsrelaterad information uppges på onlinetjänsten (e-postadresser, namn, adresser), gör användaren det på klart frivillig bas.

Användning av tredje part av informationen som Berliner Energieagentur GmbH och övriga projektpartner publicerat på onlinetjänsten, t.ex. kontaktuppgifter som e-postadresser, telefonnummer och adresser, för överföring av information som inte specifikt och uttryckligen efterfrågats är inte tillåten. Förbehålles rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av s.k. spammejl som är brott i strid med detta förbud.

Juridisk kraft för ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning från skuld är att betrakta som en del av onlinetjänsten. I det fall något av ovanstående inte är, eller inte längre är, eller inte fullständigt är rättsligt bindande, ska resten av ovanstående förbli helt och oberoende verkställbart.

Nyheter

Läs mer om Buy Smart+ och grön upphandling

2014-09-25

Mer

Nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev om grön upphandling.

Prenumerera

Publikationer

Här finns riktlinjer, beräkningsverktyg och annat som du kan ha nytta av.

Ladda ner här

Login

Login

Medlem-loginformulär


Glömt ditt lösenord?