Imprint

Acest site este operat de:

INCDE-ICEMENERG

Bd. Energeticienilor nr. 8

Bucureşti

Director General: Andrei Adrian Adam

Responsabili pentru conţinut:

Adina Stănculea, Nicolae Simion

Telefon: + 4 021 3464598

Fax: + 4 021 3460384

Pentru întrebări tehnice referitoare la acest site:

E-mail: adina.stanculea@icemenerg.ro

Conţinut realizat de:

Partenerii consorţiului Buy Smart+

Web programming şi design:

Digramm Media GmbH

Analiza web prin aplicaţia Piwik

Acest site foloseste Piwik, un software open-source pentru analiza web. Piwik foloseste "cookies", care sunt fișiere text plasate pe computer, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa IP anonimizată înainte de stocarea acesteia) vor fi stocate pe serverul furnizorului de servicii în Germania. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare pe browserul dvs., totuși vă rugăm să rețineți că, dacă face acest lucru nu veţi putea utiliza funcționalitatea deplină a acestui site.

Disclaimer

Singura responsabilitate pentru conținutul acestui site revine autorilor. Aceasta nu reflectă în mod necesar opinia Comunității Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acest site.

Conţinut on-line

Nici ICEMENERG, nici partenerii săi nu pot garanta, în orice măsură, corectitudinea, totalitatea sau calitatea informaţiilor alocate, nici că acestea sunt la zi. Pretenţiile de răspundere faţă ICEMENERG sau partenerii săi, cu privire la pagube materiale sau non-materiale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiior furnizate şi/sau prin utilizarea de informaţii incorecte şi/sau incomplete, sunt excluse în măsura în care nu există dovada vreunei intenţii deliberate sau neglijenţe din partea ICEMENERG sau a partenerilor săi.

Toate ofertele se pot schimba şi sunt fără caracter obligatoriu. ICEMENERG şi partenerii săi îşi rezervă dreptul de a modifica, completa, şterge părţi sau a întregul conţinut online fără notificare prealabilă sau să ajusteze publicarea în orice alt mod, precum şi să elimine conţinutul online în integralitatea lui pentru orice perioadă de timp, inclusiv definitiv.

Referinţe şi Link-uri

ICEMENERG şi partenerii sunt răspunzători doar pentru referinţe directe sau indirecte la site-uri externe ("link-uri"), care nu sunt controlate de ICEMENERG şi partenerii, în cazul în care ICEMENERG şi partenerii sunt conştienţi de conţinutul acestora din punct de vedere tehnic, şi în cazul în care ICEMENERG este în măsură să întrerupă utilizarea conţinutului ilegal.

ICEMENERG și partenerii săi doresc să declare că nici un conținut ilegal nu a fost recunoscut pe orice link sau site conectat, la punctul de includere a link-ul. În cazul apariţiei de informaţii ulterioare la site-urile conexe, ICEMENERG sau partenerii săi nu își asumă nici o responsabilitate de orice fel, ICEMENERG sau partenerii săi neavând nici un control asupra conținutului acestor site-uri. Prin urmare, ICEMENERG și partenerii săi declină în mod expres orice responsabilitate pentru conținutul de pe toate site-urile legate / conectate care au fost modificate după includerea link-ul aferent. Această determinare se aplică la toate link-urile și trimiterile din cadrul serviciului de internet. Furnizorul de conținut al paginii de referință este singurul responsabil pentru continutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daune cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate.

Drepturi de autor

ICEMENERG şi partenerii se străduiesc să folosească propriile imagini şi texte, cu respectarea drepturilor de autor a imaginilor şi textelor utilizate, sau de a folosi imagini şi text fără licenţă. Toate ofertele de Internet ale unor terţe părţi sunt supuse, fără excepţie, termenilor şi condiţiilor de marcă înregistrată si dreptul de a proprietarului respectiv. Acesta nu se poate presupune în doar prin menționare dacă nu sunt protejate de către o terţă parte.

Drepturile de autor pentru imaginile publicate, textele și obiectele generate de ICEMENERG și partenerii săi, rămân la ICEMENERG sau la partenerii săi. Duplicarea sau utilizarea unor astfel de grafice și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără aprobarea expresă a ICEMENERG și a partenerilor săi.

Protecţia datelor

În măsura în care este posibilă introducerea de informaţii personale sau de la locul de muncă în cadrul serviciului on-line (adrese de e-mail, nume, adrese), furnizarea de orice astfel de informaţii de către utilizator are loc pe bază de voluntariat în mod expres.

Utilizarea informaţiilor ICEMENERG şi ale partenerilor săi conţinute în cadrul serviciului on-line, de exemplu, publicarea datelor de contact, precum şi adresa poştală, numere de telefon şi de fax şi adrese de e-mail, prin intermediul unor terţi pentru remiterea de informaţii, nu este permisă dacă nu este solicitată în mod expres.

Aspecte legale ale acestui disclaimer

Acest disclaimer trebuie să fie considerat ca o parte a serviciului online. În cazul în care orice parte din cele de mai sus nu este, sau nu mai este, sau nu este complet legal executorie, restul de mai sus rămân pe deplin şi în mod independent executorii.

Noutati

Interviu cu Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice

2014-09-12

In cadrul interviului pe care l-a acordat Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice, Fundaţiei Terra Mileniul III, a fost evidentiata nevoia unui act normativ cu privire la achizitiile publice ecologice. mai mult

Buletin de informare

Publicatia noastra va ofera informatii in domeniul achizitiilor verzi.

Subscrie

Descarca

Aici gasiti asistenta precum ghiduri si instrumente de calcul pentru descarcare gratuita.

Zona descarcare

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?