Γενικά για το έργο

Το έργο Buy Smart+ θα καθιερώσει γραφεία υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων και στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, παραδίδοντας σε εθνική γλώσσα καθοδήγηση, εκπαίδευση, καλή πρακτική και καλά δοκιμασμένα εργαλεία.

Τα εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορες ομάδες προϊόντων, δελτία επιδόσεων, εργαλεία υπολογισμού κόστους κύκλου ζωής (life cycle cost), και υλικό εκπαίδευσης. Η ευρεία διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων θα επιτευχθεί μέσω της απευθείας εκπαίδευσης και καθοδήγησης των αγοραστών με τη χρήση καλά δοκιμασμένων εργαλείων και κριτηρίων καθώς και μέσω των υποβοηθούμενων από το Έργο πιλοτικών έργων.

Το έργο αποτελείται από 18 έμπειρους οργανισμούς από 14 Κράτη Μέλη και την Κροατία, θα διασφαλίσει την επαγγελματική υλοποίηση και τη στοχευόμενη διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων και των αποτελεσμάτων σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών αγοραστών.

Νέα

2014-07-30

Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2014

AND_3486 Περισσότερα

Εκδηλώσεις

2014-02-26

Συνέδριο για Βιώσιμη Ανάπτυξη

20-27 Σεπτεμβρίου 2014, Βιέννη-Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα
2013-03-09

Ημερίδα: «Πράσινες Συμβάσεις στην Κύπρο»

Ημερίδα για τις Πράσινες Συμβάσεις και την προώθηση ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 8 Μαρτίου 2013.

Περισσότερα
2012-12-06

Συνέδριο για Κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλώσης Ενέργειας, 28/2/2013 - 1/3/2013, Αυστρία

Περισσότερα


Ενημερωτικό δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας κρατά ενήμερους σε θέματα πράσινων συμβάσεων.

Εγγραφή

Λήψη αρχείων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία υπολογισμού.

Μεταφερθείτε στην περιοχή λήψης αρχείων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?