Το έργο Buy Smart+ ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. 

Γραφείο Υποστήριξης Προμηθειών

Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων συμβάσεων. >>>πληροφορίες

Ελλάδα: Εταίρος έργου

2013-12-10

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις

Με την οικονομία της Ευρώπης να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις η ανάγκη για την εξεύρεση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για την τόνωση της αγοράς αυξάνεται. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, o ευρωπαϊκός σύνδεσμος τοπικής αυτοδιοίκησης για τη βιωσιμότητα ( ΙCLEI) έχει από κοινού αναπτύξει την πλατφόρμα για Καινοτόμες Προμήθειες, έναν ηλεκτρονικό κόμβο που βοηθά τις δημόσιες αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να εκμεταλλευτούν τη δύναμη των δημοσίων συμβάσεων της Καινοτομίας (PPI) και των Προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων (PCP). Η πλατφόρμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται απο 3 στοιχεία: μία ιστοσελίδα, ένα φόρουμ και περιοχή λήψης βοηθητικών εργαλείων.

Η ιστοσελίδα περιέχει τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με PPI και PCP, καθώς και τη στήριξη και γενικές πληροφορίες σχετικά με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις σχετικές πολιτικές. Το φόρουμ για τις δημόσιες συμβάσεις είναι ένας χώρος δικτύωσης για τους αγοραστές και τους ενδιαφερόμενους από όλη την Ευρώπη. Το κέντρο λήψης εργαλείων παρέχει μια βάση δεδομένων για την καθοδήγηση σχετικα με τις ΠΠΙ, και χρήσιμα έγγραφα. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα παρέχει πρακτική υποστήριξη. Μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης θα επικεντρωθεί σε εργαλεία και τεχνικές, ενώ ένα πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των δημόσιων αρχών. Ευρωπαϊκές τοπικές αρχές θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση για το Βραβείο Καινοτομίας δημοσίων συμβάσεων, που θα απονεμηθεί σε εκείνους που αγοράζουν καινοτόμα, αποτελεσματικά και αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Περισσότερα

PPI: αναφέρεται σε συμβάσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές ενεργούν ως πελάτης  για την αγορά καινοτόμων αγαθών ή υπηρεσιών που είναι νεοαφιχθέντα στην αγορά και τα οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα σε μεγάλης κλίμακας εμπορική βάση.

PCP: είναι μια προσέγγιση για την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α)που επιτρέπει στους αγοραστές του δημοσίου : (1) να μοιράζονται τους κινδύνους και τα οφέλη για το σχεδιασμό, την κατασκευή πρωτοτύπων και τη δοκιμή περιορισμένου αριθμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τους προμηθευτές, χωρίς τη συμμετοχή κρατικών ενισχύσεων (2) τη δημιουργία βέλτιστων προϋποθέσεων για την ευρεία εμπορευματοποίηση και αφομοίωση των αποτελεσμάτων της Ε & Α μέσω της τυποποίησης ή / και δημοσίευσης.


Νέα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Δημόσιων Προμηθειών

2013-12-10

για βιώσιμες και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο

Το ενημερωτικό μας δελτίο σας παρέχει πληροφόρηση για θέματα πράσινων προμηθειών.

Εγγραφείτε

Λήψεις

Εδώ μπορείτε να κάνετε δωρεάν λήψη οδηγιών και υπολογιστικών εργαλείων και γενικότερα να λάβετε πρακτική βοήθεια για θέματα πράσινων προμηθειών.

Μετάβαση στην περιοχή λήψεων

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?