2014-07-01

Achiziţiile publice ecologice în Europa - pe drumul cel bun

În fiecare zi, atât instituţii publice cât şi companii private fac achiziţii mici şi mari, alegând ofertele folosind criteriul "preţul cel mai scăzut”. Această decizie este luată fără a ţine seama de faptul că aceste produse au de multe ori costuri operaţionale mai mari şi sunt mult mai mari consumatoare de energie şi de resurse. În domeniul achiziţiilor publice ecologice (APE) selecţia de oferte se bazează pe o evaluare a costurilor pe ciclu de viaţă (costurile de achiziţie, de exploatare şi de eliminare), şi nu numai pe preţul cel mai scăzut. Deşi produsele ecologice pot fi mai scumpe la momentul achiziţiei, pe termen lung se dovedesc a fi mai ieftine.

Conferinţa organizată la Bruxelles în 26.06.2014, în cadrul proiectului Buy Smart+ - Achiziţii ecologice în Europa, a prezentat abordări diferite pentru achiziţia de produse şi servicii pentru realizarea de economii de energie, optimizarea costurilor bugetare şi derularea procedurilor de achiziţii publice într-un mod eficient şi prietenos cu mediul înconjurător.

Domnul Vincent Berrutto, director al Unităţii de Energie din cadrul Agenţiei Executive pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii (EASME) a prezentat, în cuvântul introductiv, importanţa achiziţiilor publice ecologice pentru economisirea de energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în Europa.

Doamna Stefania Minestrini de la Direcţia Generală Mediu a Comisiei Europene a subliniat punctele cheie ale reformelor recente ale Uniunii Europene privind achiziţiile publice (martie 2014) cu privire la utilizarea etichetelor ecologice, selectarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic şi rolul explicit jucat de costurile pe ciclul de viaţă. Statele membre vor avea doi ani pentru transpunerea directivei în legislaţia naţională.

Evenimentul s-a concentrat pe rezultatele proiectului şi parteneri din ţările participante (Austria, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, România, Slovenia şi Suedia) au explicat contextul naţional de integrare a achiziţiilor publice ecologice ca de exemplu, stabilirea de 15 de birouri naţionale de asistenţă pentru achiziţii verzi care oferă consultanţă, know-how, ghiduri şi instrumente de calcul. Partenerul din România, ICEMENERG Bucureşti a fost reprezentat de doamna Adina Stănculea, manager de proiect şi de domnul Nicolae Simion, expert în cadrul proiectului. De asemenea, din partea ţării noastre a fost prezentă la eveniment doamna Virginia Enache - director adjunct ROSTeu (Oficiul Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lângă UE).

Coordonatorul proiectului, doamna Eva Marx de la Agenţia pentru Energie din Berlin a împărtăşit publicului din realizările proiectului, cum ar fi cursuri de instruire dedicate şi asistenţă pentru proiecte-pilot de achiziţii ecologice şi tehnologii inovatoare în ţările cu experienţă, iar domnul Jiří Karásek de la Seven, Cehia a prezentat recomandările de politici cu privire la achiziţiile publice ecologice în noile state membre.

Într-o masă rotundă moderată de domnul Andreas Kress de la Climate Alliance, Frankfurt, reprezentanţi din Cipru, Letonia, Lituania şi Ungaria au prezentat experienţele, barierele şi provocările pentru APE în ţările lor. Discuţiile cu experţi din cadrul autorităţilor locale şi naţionale au arătat că, în ciuda obstacolelor cum ar fi lipsa de capital disponibil pentru investiţii care împiedică cumpărarea de produse cu costuri iniţiale mai mari sau lipsa de timp şi a capacităţilor alocate achiziţiilor ecologice, există progrese în ceea ce priveşte achiziţiile publice ecologice în toate ţările participante la proiect.

Discuţiile fructuoase au arătat, de asemenea, sinergiile valoroase între planurile de acţiune privind energia durabilă (PAED) şi achiziţiile publice ecologice (APE). Pe de o parte, PAED-urile sunt un instrument important pentru a sprijini activităţile de achiziţii publice ecologice la nivel local, oferind municipalităţilor şansa de a obţine sprijin pentru APE. Pe de altă parte, achiziţiile publice ecologice pot aduce o contribuţie substanţială la îndeplinirea obiectivelor UE 20-20-20! 

 

Noutati

Interviu cu Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice

2014-09-12

In cadrul interviului pe care l-a acordat Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice, Fundaţiei Terra Mileniul III, a fost evidentiata nevoia unui act normativ cu privire la achizitiile publice ecologice. mai mult

Buletin de informare

Publicatia noastra va ofera informatii in domeniul achizitiilor verzi.

Subscrie

Descarca

Aici gasiti asistenta precum ghiduri si instrumente de calcul pentru descarcare gratuita.

Zona descarcare

Login

Login

Members Login Form


Forgot your password?