BS+ na EUSEW 2014

eusew2_large

Konferenca na visoki zakonodajni ravni na EUSEW 2014

Evropski projekt Buy Smart+ je bil izbran med množico vrhunskih kandidatov in dobil eno izmed sekcij na priznani konferenci EUSEW 2014.

Evropski teden trajnostne energije letos poteka od 23. – 27. Junija v Bruslju in povsod po Evropi. Ob tej priložnosti bo Buy Smart+ organiziral konferenco na visoki zakonodajni ravni, ki bo potekala 26. junija v prostorih stavbe Charlemange.

Vsak dan tako javne ustanove kot tudi zasebna podjetja opravljajo majhne in velike nakupe, pri čemer izbirajo ponudbe zgolj na podlagi najnižje cene. Ta odločitev je sprejeta brez upoštevanja dejstva, da imajo ti proizvodi pogosto višje stroške poslovanja ter porabijo več virov in energije.

V zelenih javnih naročilih izbor ponudb temelji na oceni stroškov življenjskega cikla (nabavni stroški, operativni in odstranitev) in ne le na najnižji ceni. Kljub temu, da je v času nakupa le ta nekoliko dražji, so okolju prijazni produkti izkažejo za cenejše na dolgi rok.

Konferenca projekta Buy Smart + bo pokazala različne pristope pri nakupu izdelkov in storitev za varčevanje z energijo, optimizacijo stroškov proračuna in izpolnitev naročil na okolju prijazen in učinkovit način.

Zagotovite si udeležbo in se registrirate zdaj!

Evropski parlament potrdil besedilo nove direktive o javnem naročanju

Sredi januarja 2014 je Evropski parlament potrdil besedilo nove direktive o javnem naročanju. Direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa bodo imele dve leti časa za prenos zahtev v svoj pravni red. S tem dokumentom preneha veljavnost direktiv 2004/18/EC in 2004/17/EC. Veliko določil nove direktive se navezuje tudi na zeleno javno naročanje.

Temeljni cilji nove direktive so:

•    povečati učinkovitost porabe javnih sredstev;

•    olajšati sodelovanje malih in srednje velikih podjetij v razpisih javnih naročil;

•    vzpostaviti jasnejši in celovitejši zakonodajni okvir za javno naročanje;

•    izboljšati postopke in metode javnega naročanja;

•    vključiti izkušnje sodne prakse Evropskega sodišča s področja javnega naročanja.

Odgovore na pogosta vprašanja najdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-20_en.htm

Uradno sporočilo za medije si lahko preberete tu:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140110IPR32386/html/New-EU-procurement-rules-to-ensure-better-quality-and-value-for-money

Uredba o zelenem javnem naročanju – spremljajte spremembe!

Uredba o zelenem javnem naročanju je skupaj s svojimi prilogami doživela že več sprememb. Za javne naročnike je zelo pomembno, da so seznanjeni z aktualno vsebino uredbe in še posebej z vsebino prilog za posamezne produktne skupine in storitve. Gradiva (stanje: januar 2014) najdete tu:

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_URED5194.html

Nekatera pomembna stališča in tolmačenja, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance RS, najdete na tej povezavi:

http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn

Na tej spletni strani je pod naslovom »Temeljne in dodatne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju« povezava na neuradno prečiščeno besedilo uredbe s prilogami (upoštevano stanje do vključno objave v Ur. l. RS, št. 2/13).

Znani rezultati Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju - REUS JSS 2013

Dne 21. 11. 2013 je bila na GZS v Ljubljani organizirana predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije v javnem in storitvenem sektorju - REUS JSS 2013. Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni, in okrogla miza »Poraba energije v javnem in storitvenem sektorju pod drobnogledom«. Raziskava je bila prvič izvedena v javnem in storitvenem sektorju kot skupni projekt konzorcija, ki ga sestavljajo CEU IJS, GI ZRMK, Informa Echo, SURS in Valicon. Doslej je bila štiri leta zapored izvedena v gospodinjstvih. Anketiranih je bilo 744 lokacij oz. organizacij iz naslednjih področij: hoteli, gostinski prostori, prostori javne uprave, banke, zavarovalnice, pošte in drugi upravni in pisarniški prostori, trgovine ter šole, vrtci in drugi prostori za izobraževanje. Navedeni razredi porabijo 85 % energije v javnem in storitvenem sektorju. Celotna uporabna površina stavb, vključenih v raziskavo, pa znaša 19,3 milijona m2.

Video komentarji z okrogle mize po javni predstavitvi so dostopni tu:

http://www.pozitivnaenergija.si/video-komentarji

Izbor rezultatov raziskave pa si lahko ogledate tu:

http://www.pozitivnaenergija.si/sites/www.pozitivnaenergija.si/files/standardnoporocilo_reus_2013_final1_predstavitev_portal.pdf

Od zelenega k trajnostnem naročanju na področju gradenj

Za trajnostne stavbe velja, da v času načrtovanja, gradnje, obratovanja in odstranitve sledijo načelu skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov ter da je njihova gradnja in uporaba ekonomična. Trajnostne stavbe morajo biti prijazne do uporabnika in njegovega zdravja, izpolnjevati pričakovanja glede funkcionalnosti in prispevati k ohranjanju družbenih in kulturnih vrednot. Trajnostna gradnja je vsebinsko širši pojem kot le zeleno (javno) naročanje na področju gradenj. Od strateških usmeritev do udejanjanja načel trajnostne gradnje v praksi je dolga pot. Ključno težavo predstavlja razvoj kriterijev za trajnostno gradnjo, s katerimi lahko dokazujemo okoljsko prijaznost, ekonomsko učinkovitost in družbeno sprejemljivost zasnovane stavbe. Več o tem si preberite na povezavi:

http://www.gi-zrmk.si/zrmkinstitut/pdf/Kriteriji-za-trajnostno-gradnjo-in-zeleno-javno-narocanje-GI-ZRMK.PDF

V okviru projekta Buy Smart+ pripravljamo novice v elektronski obliki. Novice vsebujejo tudi napovedi različnih dogodkov na temo zelenega naročanja.  Posamezne novice lahko pogledate v izbirniku na levi.

Ob posebnih dogodkih pripravljamo tudi kratka sporočila. Tudi ta so na voljo v izbirniku na levi.

Na tem podpodročju so na voljo tudi članki objavljeni v tisku.

Na prejem elektronskih novic in obvestil se lahko naročite tako da pošljete naslov svoje elektronske pošte na:

marta.skubic@gi-zrmk.si

Novice

2010-02-05

BS+ na EUSEW 2014 več

Novice

Novice prinašajo najrazličnejše informacije o zelenem naročanju.

Prijava na novice

Naloži

Tu so na voljo brezplačna podporna gradiva kot npr. vodniki in računska orodja.

Povezava do brezplačnih gradiv

Prijava

Prijava

Obrazec za prijavo


Ste pozabili geslo?