Par projektu

Buy Smart + veicinās tālāku zaļā iepirkuma (energoefektīvu produktu iepirkumu) ieviešanu un attīstību privātajās un valsts iestādēs.

Projekta mērķis ir nevis jaunu instrumentu izstrāde, bet gan esošo šķēršļu, kas patlaban kavē zaļā iepirkuma plašāku ieviešanu, konstatēšana. Iesaistot profesionālas tirdzniecības asociācijas, tiks labāk sasniegta privāto pircēju mērķa grupa. Ar plašiem apmācības piedāvājumiem tiks veicināta spēju veidošana. 

Projektu Buy Smart + atbalsta programma “Intelligent Energy Europe”.

Gaidāmie rezultāti

  • Jau izstrādāto informatīvo materiāli par privātajiem un valsts pasūtījumiem un iepirkumu instrumentu, kuru mērķis ir izveidot standartizēta zaļā iepirkuma ieviešanu IT, sadzīves tehnikas, spuldžu, transportlīdzekļu, ēku konstrukciju būvelementu un zaļās enerģijas jomās, izmantošanas paplašināšana sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem, īpašu uzmanību pievēršot e-ieprikumu platformām, bet arī uzņēmēju tīklojumiem, tirdzniecības palātām un rūpniecības sektoram
  • Galveno dalībnieku un mērķa grupu izpratnes paaugstināšana ar prezentāciju, preses relīžu, ekspertu rakstu un tīmekļa vietņu starpniecību, sasniedzot ilgstošu efektu
  • Uz enerģijas patēriņa samazinājumu caur zaļā iepirkuma pielietošanu virzītu pilotprojektu izstrāde un ieviešana pateicoties konsultācijām un apmācībām. Vismaz 200 labo piemēru datubāze
  • Informācijas izplātīšana par energomarķējumu, jaunās marķēšanas shēmas un to izmantošana iepirkuma procesā
  • Novērtējums un rekomendācijas energoefektivitātes rīcības plānu pārskatiem

Jaunumi

Projekts tuvojas noslēgumam!

2014-06-12

Projekts tuvojas noslēgumam un šobrīd ir apkopoti visi labas prakses piemēri, kā arī drīzumā noslēgsies pilotprojekti. vairāk

Newsletter

Our newsletter keeps you informed about green procurement issues.

Subscribe

Materiāli lejupielāde

Here you can find practical help like guidelines and calculation tools for free download.

Get to download area

Ieeja reģistrētiem lietotājiem

Ieeja reģistrētiem lietotājiem

Reģistrēto lietotāju autorizācijas forma


Aizmirsi paroli?