Projekt

Projekt  BuySmart+ (2012-2014) navazuje na projekt BuySmart (2009-2011). Cílem projektu je propagace a rozvoje nástrojů pro zelené nakupování (zadávání zakázek) v soukromých a veřejných institucích (zakázky na energeticky úsporné výrobky), a to za pomoci osvědčených pravidel pro zelené nakupování.

Partnery projektu jsou zástupci 15 evropských zemí, včetně České republiky.

Buy Smart je podporován programem Inteligentní energie - Evropa.

Očekávané výsledky

  • Informační linky (helpdesk) pro zelené nakupování, poskytující asistenci, know-how, zdroje informací a nástroje pro zelené nakupování.
  • Školení šitá na míru jak pro veřejný, tak pro soukromý sektor, připravená ve spolupráci se strategickými partnery.
  • Přenos zkušeností mezi partnery z jednotlivých evropských zemí
  • Asistence při organizaci pilotních projektů zeleného nakupování
  • Hodnocení a doporučení pro národní akční plány energetické účinnosti v roce 2014
Více o nabídce projektu naleznete v informačním letáku.

Novinky

TV Barrandov se věnovala zelenému nakupování

2014-09-28

víc

Zpravodaj

Náš zpravodaj poskytuje aktuální informace o zeleném nakupování.

Odebírat zpravodaj

Ke stažení

Zde naleznete zdarma ke stažení praktické nástroje v podobě příruček a kalkulačních nástrojů.

Přejít do složky ke stažení

Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel

Formulář pro přihlášení registrovaných uživatelů


Zapomněli jste heslo?