Om projektet

Buy Smart+

Projektet Buy Smart+ arbetar med verktyg för grön upphandling och upphandling av energieffektiva produkter. Arbetet riktar sig till både privata och offentliga institutioner och erbjuder hjälp i form av riktlinjer för upphandling och beräkningshjälpmedel. Buy Smart+ är en uppföljare till projektet Buy Smart.

 

 

Föregångarprojektet Buy Smart

Projektet Buy Smart kommer att främja, genomföra och vidareutveckla instrument för grön upphandling (upphandling av energieffektiva produkter) i privata och offentliga organisationer.

•    öka medvetenheten om miljöanpassad upphandling bland privata och offentliga inköpare
•    samarbeta med e-handelsplattformar för att integrera grön upphandling i deras koncept
•    tillhandahålla utbildning och stöd för genomförandet av pilotprojekt med grön upphandling
•    utarbeta rekommendationer för grön upphandling.
•    informera om energi- och miljömärkning och användningen av dem i upphandlingsprocessen.
•    Utvärdera och komma med rekommendationer inför NEEAPs (nationella handlingsplaner för
      energieffektivitet) 2011

Buy Smart kommer framförallt att samarbeta med företag som redan erbjuder elektronisk upphandling, och hos dem införa Buy Smarts kriterier. Buy Smart projektet kommer utbilda inköpare och organisationer för att öka spridningen av grön upphandling.

Buy Smart består av åtta medlemmar i sju EU-medlemsstater (Sverige, Tyskland, Österrike, Lettland, Tjeckien, Slovenien och Italien), och ritkar sig mot följande produktgrupper; IT, hushållsapparater, byggkomponenter, fordon, ljus och grön el.

Buy Smart stöds av programmet Intelligent Energy Europe, IEE 

Nyheter

Läs mer om Buy Smart+ och grön upphandling

2014-09-25

Mer

Nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev om grön upphandling.

Prenumerera

Publikationer

Här finns riktlinjer, beräkningsverktyg och annat som du kan ha nytta av.

Ladda ner här

Login

Login

Medlem-loginformulär


Glömt ditt lösenord?