Бюро за помощ

Ползвайте безплатна консултация и професионално обучение тук

Бюлетин

Проект

        Основните цели на проекта "Buy Smart+" са консолидиране  на зелените поръчки в 7 държави-членки и прехвърляне на ноу-хау за осем държави-членки, в които "зелените"  поръчки все още са на ранен етап. Основният фокус ще бъде върху свързани с енергията технологии.

       "Buy Smart+" ще създаде зелени информационни бюра за възлагане на зелени поръчки във всички 15 страни, предоставяйки на националния език на консултации, обучение, добри практики и добре изпитани инструменти. Последните включват технически насоки на няколко продуктови групи (критерии от инструментариума за зелени поръчки GPP, адаптирани към всяка държава-членка), инструменти за изчисляване на разходите за жизнения цикъл, както и материали за обучение. Ще се постигне по-широко развитие на зелените поръчки чрез пряко консултиране и обучение на купувачите. Чрез оказване на съдействие на пилотни проекти ще се постигне решаващ брой успешни случаи на зелени поръчки и впоследствие ще бъдат широко огласени.

       Основните стъпки са:

  • Зелени информационни бюра за възлагане на зелени поръчки, предоставяне на помощ, ноу-хау и инструменти на националния език.
  • Специализирано обучение в сътрудничество с националните мрежи за частния и публичния сектор.
  • Съвместен подход за ефективен трансфер на ноу-хау за по-новите държави-членки.
  • Помощ в пилотните проекти за зелени поръчки; насочване на иновативни технологии в опитните страни.
  • Наблюдаване опита на зелените поръчки; политически препоръки за актуализации на Национален План за Действие по Енергийна Ефективност (НПДЕЕ) през юни 2014г.

       Проектът "Buy Smart+" е подкрепен от програма "Интелигентна енергия за Европа".

SТърсене форма

Резултат от търсенето

няма намерена информация.

Новини

Пети брой на бюлетин BuySmart+

2014-10-31

Излезе петият брой на бюлетина на проект BuySmart+. Можете да го свалите от тук: Повече

Бюлетин

нашият бюлетин Ви информира по въпросите за "зелените" поръчки.

Регистриране

Материали

Тук може да намерите практическа помощ като указания и изчислителни програми за свободно сваляне.

Изтегляне на материали

Вход

Вход

Members Login Form


Forgot your password?