Žalieji pirkimai

Žaliasis pirkimas – toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia bent minimalius aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau vadinama – produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.
Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos pagerinti aplinkos apsaugą, imasi priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, skatintų švarias technologijas ir gamybą produktų, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami. Valstybinis sektorius, pirkdamas prekes ar paslaugas, privalės atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, privačios verslo įmonės tai gali daryti savanoriškai.
Viešasis pirkimas turėtų būti pripažįstamas aplinkai palankiu ar ,,žaliu“, jei prekės, paslaugos ar darbų pirkimas pasižymi tuo, kad:

- įsigyjamai prekei gaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtinių išteklių ir mažiau teršiama aplinka; įsigyjamai prekei gaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

- įsigyjama prekė turi mažiau ar visiškai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;

- įsigyjama prekė tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai;

- įsigyjama prekė tinkama naudoti daug kartų;

- įsigyjamai prekei virtus atlieka, ji bus tinkama perdirbimui ar antriniam naudojimui.

Naujienos

Naujienlaiškis Nr. 5

2014-07-10

Penktasis naujienlaiškis pateikia baigiamojo Buy SMART+ renginio Lietuvoje aprašymą, įspūdžius iš EUSEW savaitės renginio ir projekto parnerių susitikimo Briuselyje (Belgija) daugiau

Naujienlaiškis

Mūsų naujienlaiškis Jus informuos apie žaliuosius pirkimus.

Užsisakyti

Medžiaga atsisiuntimui

Čia jūs galite rasti praktinę pagalbą tokią kaip rekomendacijos ir skaičiavimo priemonės, kurias galite nemokamai parsisiųsti.

Patekti į atsisiuntimo sritį

Registracijos vardas

Registracijos vardas

Nario prisijungimo forma


Forgot your password?